Saturday, October 25, 2008

MEKAH MENJELANG 2010 - perancanganGambar-gambar keadaan di sekitar masjid al-Haram yang dalam pembinaan. Gambar-gambar ini diemail oleh seorang kawan.
Jangkaan siap projek ini sepenuhnya ialah tahun 2010.
Saya tak pandai sangat untuk memasukkan foto-foto ini, maaf n tk.

No comments:

Post a Comment