Saturday, October 31, 2009

PRA SYARAT KEJAYAAN JAMAAH ISLAM @GERAKAN ISLAM Siri 3

3. Watak peribadi (syakhsiyyah fardiyyah)
Kelayakan yang ketiga ialah tindakan seseorang itu mencerminkan apa yang dia pertuturkan. Dia akan terus mengamalkan apa yang dianggap betul (benar) dan menjauhi apa saja yang difikirkan sebagai salah.

Kehidupan dan tingkah lakunya mengambarkan kefahaman yang ada padanya. Dia akan melaksanakan apa saja yang dia serukan kepada dunia. Dia tidak perlu kepada tekanan luar untuk mematuhi peraturan Islam. Dia juga tidak perlu kepada tekanan luar untuk menjauhi larangan-larangan yang ditetapkan Islam. Baginya kenyataan bahawa setiap amalan itu perlu mendapat keredhaan Allah adalah alasan yang cukup untuk membuatnya menjalankan sesuatu tindakan dengan penuh keazaman dan penumpuan. Dengan mengetahui bahawa sesuatu perbuatan itu tidak disukai Allah sudah cukup untuk membuatnya menjauhi perbuatan tersebut. Syakhsiyyah fardiyyah yang begini bukan sahaja terhad kepada perkara-perkara biasa di dalam kehidupan sahaja. Sebaliknya syakhsiyyah fardiyyah tadi juga cukup kuat untuk menghadapi ancaman dan pengaruh daripada suasana kerosakan yang begitu luar biasa hebatnya. Dalam keadaan demikian, mereka sepatutnya berupaya untuk menangkis segala tentangan dan tetap utuh di dalam menegakkan jalan kebenaran.

Sesiapa yang tidak mempunyai mutu peribadi begini boleh juga membantu di dalam membawa pembaharuan, tetapi kita tidak bolehlah meletakkan mereka sebagai tenaga penggerak (muharrik) yang sebenarnya. Sesiapa sahaja yang ada sedikit keimanan Islam boleh membantu di dalam perjuangan ini. Bahkan orang-orang yang tidak beriman dan menjadi seteru Islam pun dapat memberi bantuan tertentu. Sebaliknya pembantu-pembantu yang sedemikian tidak akan dapat mewujudkan peraturan Islam walaupun mereka berjumlah ratusan ribu. Mereka juga tidak mampu untuk menyekat arus perkembangan jahiliyyah daripada terus merebak dengan hebatnya. Ringkasnya, tugas berat ini akan berjaya kalau dijalankan oleh orang-orang yang lengkap dengan iman, ilmu dan peribadi yang utuh. Dengan kekuatan sebenar di sebalik keazaman mereka untuk menyahut seruan Islam, mereka pun sepatutnya meneruskan usaha suci tadi. Mereka akan melaksanakan usaha itu dengan kekuatan serta dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Mereka akan meneruskan tugas tadi tanpa memerlukan tekanan dari luar. Apabila penggerak yang begini melaksanakan tugas mereka, pertolongan yang datang daripada penyokongpenyokong serta orang-orang bukan Muslim adalah berguna juga. Tetapi patutlah kita ingat bahawa cirri begini bukan ada pada masyarakat Islam sahaja.

4. Islam sebagai matlamat hidup.
Selain dari tiga kelayakan di atas, ada satu lagi kelayakan yang keempat yang perlu ada pada sesiapa sahaja yang terlibat di dalam usaha tajdid (pembaharuan). Iaitu mereka hendaklah meletakkan perjuangan menegakkan Islam sebagai matlamat (tujuan) hidup mereka dan bukannya sebagai suatu cita-cita sahaja.

Ada manusia yang mempunyai ilmu Islam, meyakini ilmu itu dan mengamalkannya, tetapi matlamat hidup mereka bukanlah untuk menegakkan peraturan Islam itu sendiri. Mereka asyik dengan urusan duniawi mereka di samping amalan-amalan baik dan benar yang mereka lakukan. Sudah tentu mereka ini adalah orang baik-baik dan mereka kelak akan menjadi rakyat negara Islam yang baik jika negara tersebut tertegak. Namun di dalam suasana di mana unsur jahiliyyah tersebar luas ke dalam seluruh peraturan hidup manusia dan usaha menggantikannya dengan peraturan hidup Islam perlu dilaksanakan, mereka ini tidaklah berguna sangat. Dalam keadaan begini, manusia yang paling sesuai ialah mereka yang meletakkan perjuangan menggantikan peraturan jahiliyyah itu sebagai tujuan (matlamat) hidup mereka. Mereka mungkin terlibat di dalam kegiatan-kegiatan lain untuk faedah pegabungan (kesihatan) ruhani dan jasmani mereka, tetapi tujuan hidup mereka tetap merupakan perjuangan tadi.
Mereka hendaklah bersungguh-sungguh di dalam hal ini. Bahkan hati mereka pun sepatutnya ghairah dengan tugas tersebut. Semestinyalah mereka mempunyai ketegasan dan keazaman yang kuat untuk mencapai tujuan tadi. Untuk tugas ini, mereka sepatutnya bersedia untuk mengorbankan masa, harta, jasad dan hatta jiwa mereka sekalipun. Mereka mesti bersedia untuk mempergunakan seluruh kemampuan akal fikiran mereka ke arah pencapaian matlamat tadi. Mereka tidak patut teragak-agak untuk lenyap dari muka bumi ini andainya perjuangan tadi memerlukan pengorbanan yang sedemikian. Orang-orang beginilah sahaja yang mampu menebas belukar jahiliyyah dan menyediakan tapak untuk menegakkan peraturan Islam.

Kelayakan-kelayakan asas beginilah yang patut ada pada setiap diri perseorangan yang ingin berusaha menegakkan peraturan hidup Islam. Begitu pentingnya kelayakan-kelayakan tadi sehingga andainya tiadalah golongan yang berkelayakan sedemikian, jangan mimpi bahawa perjuangan ini akan mencapai kejayaan. Perlulah diterangkan bahawa orang-orang yang sanggup menjalankan tugas mulia ini hendaklah bersatu di dalam suatu gerakan Islam (harakah Islamiyyah) yang tersusun. Hal ini penting. Nama dan bentuk susunan dan pertubuhan ini tidaklah penting sangat. Setiap orang tahu bahawa sesuatu peraturan masyarakat tidaklah boleh diubah melalui usaha diri perseorangan semata-mata. Hal ini memerlukan penyatuan tenaga. Kerana memikirkan kenyataan inilah, saya cadangkan supaya kita bincangkan pula kelayakan-kelayakan yang perlu ada pada sesuatu gerakan itu sendiri.
akan disambung dalam siri ke 4, insyaALlah.
Baca Selanjutnya...

Friday, October 30, 2009

PRA SYARAT KEJAYAAN JAMAAH ISLAM @GERAKAN ISLAM Siri 2

Salam sahabat-sahabat sekalian,

Perhati dan amatilah secara jujur hati; adakah kita telah memiliki kelayakan-kelayakan tersebut? Kelayakan agar dengan sebabnya nanti ALlah mengurniakan kemenangan kepada golongan Islam. Begitu juga kelayakan sebagai sebuah jamaah dan gerakan Islam.

Terdapat kelayakan-kelayakan tertentu yang perlu ada pada setiap diri perseorangan. Juga, terdapat kelayakan-kelayakan tertentu yang perlu ada pada setiap usaha pengislahan (tajdid) dan pembinaan semula (re-construction) masyarakat.

Terdapat juga ciri-ciri keburukan (atau anasir-anasir kejahatan) yang boleh menggagalkan usaha ini. Perkara-perkara yang tersebut di atas tadi perlulah difahami benar-benar oleh sesiapa juga yang berazam untuk menjalankan tugas ini. Mereka perlulah menanam di dalam diri mereka segala kelayakan atau mutu-mutu yang tersebut tadi dan hendaklah juga mereka menyucikan diri mereka daripada segala keburukan yang tidak diingini. Pembersihan (penyucian) diri perseorangan atau pembinaan syakhsiyyah fardiyyah adalah keperluan yang pertama ke arah pembinaan semula sesuatu masyarakat. Sebabnya cukup jelas. Seseorang yang tidak berupaya memperbaiki atau membaharui dirinya sendiri tidak akan berupaya untuk memperbaiki atau membawa perubahan pada diri orang lain.

1. Mempunyai kefahaman Islam yang sebenar
Kelayakan peribadi yang pertama ialah kefahaman Islam yang sebenar. Sesiapa sahaja yang hendak menegakkan peraturan masyarakat Islam patutlah mengetahui dahulu peraturan itu sendiri secara menyeluruh. Untuk maju setapak ke arah tujuan tadi, tidaklah memadai dengan hanya mempunyai ilmu keIslaman yang cetek. Sebaliknya, ilmu keIslaman yang mendalam diperlukan. Dalam atau ceteknya ilmu keIslaman ini tertakluk pada kebolehan diri perseorangan. Tidak semestinya setiap orang yang berjuang di jalan kebenaran ini adalah tokoh ilmu keIslaman. Tetapi adalah perlu bagi setiap orang tadi mempunyai suatu kelayakan tertentu yang sekurang-kurangnya membolehkan mereka membezakan di antara aqidah Islamiyyah dan ciri-ciri jahiliyah dan juga di antara amalan-amalan Islam dan yang bukan Islam. Dengan demikian barulah ia berupaya untuk mengetahui bagaimana Islam dapat memberi panduan kepada seluruh bidang (aspek) kehidupan. Tanpa ilmu ini, seseorang manusia tidak dapat menuju ke jalan yang benar dan ia juga tidak dapat memimpin orang lain ke arah jalan tersebut. Dia juga tidak dapat berjaya melaksanakan sesuatu kerja (tugas) itu di atas landasan yang sebenar.

Tenaga penggerak yang umum (biasa) patutlah mempunyai tanggapan Islam yang jelas yang boleh diterangkan dalam bentuk yang mudah kepada rakyat bandar dan juga desa. Tenaga pengerak yang mempunyai kecerdasan akal perlulah dilengkapi ilmu pengetahuan yang secukupnya sehingga mereka dapat mengkagumkan para cendikiawan (cerdik pandai) dan juga dapat menghilangkan keraguan serta kekusutan yang ada pada fikiran mereka. Tenaga penggerak begini juga perlu mempunyai keupayaan untuk memberi hujah-hujah yang logik terhadap segala kecaman-kecaman musuh Islam. Mereka juga mestilah mampu menyesuaikan berbagai-bagai masalah hidup dengan cara Islam. Mereka sepatutnya mampu untuk menegakkan suatu kebudayaan dan tamadun baru yang berlandaskan peraturan serta pemahaman Islam. Mereka sepatutnya mempunyai daya menapis menyaring atau daya mengkritik yang secukupnya untuk membolehkan mereka menapis segala ciri-ciri keburukan yang tersembunyi di sebalik ciri-ciri kebaikan yang terdapat pada pemikiran dan amalan manusia hari ini.

Mereka juga perlu memiliki suatu kemampuan sehingga membolehkan mereka membinasakan segala ciri yang layak dibinasakan dan menggantikannya dengan yang lebih baik. Kemampuan ini juga membolehkan mereka mengekalkan segala ciri yang patut dikekalkan dengan tujuan untuk mempergunakannya di dalam peraturan serta penyusunan masyarakat yang lebih baik.

2. Memiliki keimanan yang teguh terhadap Islam
Di samping ilmu dan kefahaman, terdapat suatu lagi kelayakan yang perlu ada pada tenaga penggerak gerakan Islam. Iaitu mempunyai iman yang teguh terhadap aqidah yang menjadi asas segala kegiatan mereka. Hati mereka mestilah merasa puas dengan kebenaran yang ada pada aqidah tersebut. Fikiran mereka merasa mudah dan tenang untuk menerima aqidah ini. Sesiapa pun tidak dapat berbuat apa-apa jika dirinya itu kurang yakin dan dipenuhi keraguan serta was-was. Tugas besar ini tidak dapat dilaksanakan di dalam keadaan kekusutan fikiran. Tugas ini tidak layak bagi mereka yang mempunyai hati yang berbelah bahagi dan memiliki fikiran yang tidak tenang (kusut atau keliru). Tugas ini juga tidak layak bagi mereka yang mudah tertarik oleh berbagai-bagai aliran pemikiran dan tindakan. Sesiapa saja yang menjalankan tugas ini perlulah mempunyai iman yang teguh terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wata’ala.

Mereka mestilah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wata’ala mempunyai kuasa, kelayakan dan hak sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Mereka ini mesti yakinkan “Hari Perhitungan” (yaum al-hisab) sebagaimana yang diterangkan di dalam Al- Quran. Bagi mereka ini, satu-satunya jalan kebenaran ialah jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.. Apa sahaja yang bertentangan dengan peraturan ini dianggap siasia sahaja (tidak berfaedah). Mereka menilai kebenaran sesuatu aliran pemahaman dan tindakan berlandaskan Kitabullah (AlQuran) dan sunnah Rasulullah s.a.w..

Apa sahaja yang bersesuaian dengan ciri penilaian ini dikira benar dan apa saja yang bertentangan dengannya dikira salah. Keyakinan yang teguh terhadap kenyataan-kenyataan ini adalah perlu untuk menegakkan peraturan masyarakat Islam. Perkara ini perlu dihadapi dengan ketenangan dan kepuasan fikiran. Tidak perlu ada kekusutan fikiran. Sesiapa yang menyeleweng dan menumpukan pemikiran serta tindakannya ke lain-lain arah perlulah menerima rawatan untuk mengubati penyakit-penyakit ini, sebelum mereka meneruskan tugas mereka sebagai penegak-penegak peraturan masyarakat Islam.
..................kita sambung lagi dalam siri ke 3.

Baca Selanjutnya...

Thursday, October 29, 2009

PRA SYARAT KEJAYAAN JAMAAH ISLAM @GERAKAN ISLAM Siri 1

Salam sahabat-sahabat,

Suka saya mencoret beberapa pra-syarat kejayaan harakah Islamiyyah @jamaah Islam sebagaimana yang digariskan oleh Abu A'la Al-Maududi.

Di antara perkara-perkara utama yang dibincangkan adalah seperti berikut:
1. Kelayakan peribadi orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan sesuatu rancangan
gerakan Islam.


2. Kelayakan-kelayakan yang perlu ada pada sesuatu jama’ah atau gerakan yang
memperjuangkan Islam.

3. Kelayakan yang perlu bagi menjamin kejayaan-kejayaan dalam usaha
memperkembangkan dan menegakkan cara hidup Islam.

4. Maksiat atau kemungkaran besar yang perlu dijauhi oleh diri perseorangan dan
juga jama’ah yang memperjuangkan Islam.

5. Cara-cara untuk mendapat kelayakan-kelayakan yang tersebut tadi dan usaha-usaha
untuk menghapuskan keburukan-keburukan yang mengotori diri perseorangan
dan masyarakat.


Huraian Ringkasnya begini:
1)Kelayakan peribadi orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan sesuatu rancangan
Harakah Islamiyyah

• Mempunyai kefahaman Islam yang sebenar
• Memiliki keimanan yang teguh terhadap Islam
• Watak peribadi (syakhsiyyah fardiyyah)
• Mengambil Islam sebagai matlamat hidup

2)Kelayakan-kelayakan yang perlu ada pada sesuatu jama’ah Islamiyyah
• Persaudaraan (ukhuwwah)
• Musyawarah (syura)
• Tata tertib (disiplin)
• Teguran-teguran yang membina (muhasabah)

3)Kelayakan-kelayakan yang perlu/tambahan bagi menjamin kejayaan.
• Hubungan dengan Allah dengan keikhlasan hati
• Mengingati hari akhirat
• Budi pekerti yang mulia
• Ketabahan dan tetap pendirian
• Bijaksana


4) Maksiat atau kemungkaran besar yang perlu dijauhi.
• Sombong (takabbur)
• Riya’ (menunjuk-nunjuk)
• Pra Sangka - Niat buruk

5) Kelemahan-kelemahan diri manusia
• Mementingkan diri sendiri
• Tabi’at tidak seimbang
• Pemikiran yang sempit (singkat akal)
• Membuat keputusan yang lemah


Ikuti sambungannya...................
Baca Selanjutnya...

Wednesday, October 28, 2009

IBADAT HAJI..........Siri Akhir

Semoga ibadat Haji kita diterima oleh ALlah. Kita mendapat haji yang mabrur.
Baca Selanjutnya...

Tuesday, October 27, 2009

HINDARI POLITIKING DALAM JAMAAH

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
PAS adalah Gerakan Islam Bukan semata - mata Parti Politik
1. Parti Islam se Malaysia [ PAS ] adalah sebuah Gerakan Islam yang melaksanakan aktiviti Amal Islami ke arah mencapai cita - cita perjuangan Islam iaitu meninggikan kalimah Allah swt sehingga ia mengatasi ideologi ciptaan manusia .

2. Penyertaan PAS dalam medan siasah [ politik ] adalah sebahagian dari tanggungjawab perjuangannya untuk mendaulatkan syariat Allah swt di atas muka bumi ini .

3. Siasah [ politik ] PAS adalah siasah Islamiyyah yang kaya dengan adab , akhlak dan prinsip Islami yang dipandu oleh wahyu dan sunnah . Semua pemimpin dan anggotanya terikat dengan tatacara yang telah dimaktubkan . Pelanggarannya dianggap satu kesalahan yang tidak wajar dilakukan oleh pemimpin dan anggota PAS .

4. Tugas dan tanggungjawab PAS jauh lebih besar dari hanya sekadar berpolitik . Tanpa mengabaikan tanggungjawab politik yang dilunas mengikut prinsip amal Islami , PAS juga mempunyai tanggungjawab besar untuk turun berdakwah dan memimpin fikrah [ pemikiran ] , syakhsiyyah [ peribadi ] dan ruuhiyyah [ spiritual ] masyarakat .

5. Justeru itu , kurangkanlah politiking sesama sendiri yang hanya mengheret kita bersengketa dan membuang masa dalam perkara yang tidak mendatangkan keuntungan kepada perjuangan sebaliknya menjadikan kita retak dan pecah .

6. Berikan tumpuan kepada usaha pengukuhan gerakkerja dan mempelbagaikan aktiviti ke arah memahamkan masyarakat terhadap Islam yang kita perjuangkan . Tidak hanya menumpukan isu - isu politik sehingga memperlahankan tempo dalam gerakkerja dan aktiviti Amal Islami yang lain seperti pemantapan Aqidah dan Fikrah .

7. Jangan biarkan sebarang kemelut melintasi ruang jamaah kita sehingga ia merosakkan penumpuan dan keikhlasan kita terhadap amanah perjuangan . Keasyikan berpolitik dan keghairahan bersaing di dunia politik kini kelihatan banyak melahirkan pemimpin dan anggota parti yang tidak lagi menumpukan tanggungjawab asas sebagai seorang pejuang Islam .

8. Telah ramai pemimpin dan anggota jamaah yang telah mengabaikan solat berjamaah , menjauhkan diri dari majlis - majlis ilmu , tidak lagi melazimi usrah . Ucapannya pula tiada lagi hikmah sebaliknya kasar dan keras . Tindakannya gelojoh , egonya tinggi dan hanya merasa diri sahaja yang bijak dan pandai . Gemar bertelingkah dan suka memfitnah . Melakukan dosa tanpa sedar ianya berdepan murka dan kutukan Allah swt . Sebagai contoh mudah , apabila jamaah dan anggotanya dilanda badai dan kemelut , tiada lagi usaha untuk bermunajat dan solat hajat agar keadaan tenang dan terkawal . Sebaliknya berlumba - lumba nak menyalakan lagi isu yang sedia membara .

9. Saban ketika dan waktu hanya merancang bagaimana nak jatuhkan si anu dan si anu [ saingan politiknya ] kerana ia tidak sependapat dengan aku [ atau mereka memurnikan sedikit alasannya yang berbunyi " demi kebaikan jamaah ...." @ " demi masa depan jamaah ..." dan lainnya sebagai melindungi perkataan sebenar " demi kebaikan aku ..." @ " demi masa depan politik aku ......." ]

10. Segalanya kerana pengaruh politik tanpa agama dan akhlak . Hitungan seharian dalam dunia politik ialah bagaimana nak menang ! bagaimana nak dapatkan undi melayu dan non malay ! tetapi malang , sebahagiannya tidak memasukkan dalam hitungan mereka , bagaimana nak pertahankan Islam dan memenangkan Islam ! Malah ada yang berani mengatakan jangan bercakap Islam kerana nanti kita kurang popular dan non muslim akan menjauhi kita .

11. Sebagai anggota Gerakan Islam , kita tidak seharusnya prejudis terhadap Islam . Perjuangkan Islam nescaya Islam akan menambat hati nurani semua ummat , justeru Islam adalah agama wahyu untuk seluruh manusia . Keadilan Islam dan akhlaknya akan meruntun hati manusia walau pada mulanya mereka membenci Islam . Pentingnya kita mesti tegas bersama Islam .


12. Jangan hanya kita berbangga dengan ilmu dan akhlak pemimpin kita seperti Tuan Guru Hj. Abdul Hadi dan Tuan Guru Hj. Nik Abdul Aziz sedang kita tidak berusaha untuk jadi seperti mereka atau lebih baik dari mereka . Bangga meriwayatkan kesederhanaan 2 tokoh pemimpin kita tetapi kita hidup tenggelam dalam kemewahan yang keterlaluan . Bangga dengan tawadhu' dan wara'nya mereka tetapi kita gopoh , liar dan tidak cermat . Bangga dengan karisma dan wibawa mereka sementara kita sering culas dan nakal .

13. Binalah jamaah ini sebagaimana kedua Tok Guru kita membinanya . Pagarilah jamaah ini sebagaimana kedua Tok Guru kita memagarinya . Kalau kita tidak mampu menjadi seperti mereka berdua , ambillah contoh dan ikutlah qudwah mereka bukan menjatuh dan melemahkan mereka serta melaga - lagakan mereka . Kerana itu perbuatan insan yang nakal lagi liar .

14. Berjuang biarlah dapat pahala , jangan berjuang untuk menambah dosa . Berjuang biarlah ramai sahabat , jangan berjuang meramaikan musuh . Berjuang biarlah tenang , jangan berjuang menambah serabut . Berjuang biarlah damai , jangan berjuang untuk bergaduh . Berjuang lah jangan tidak berjuang ....

15. Kita berjamaah untuk Islam bahkan kita menyertai PAS adalah untuk mendaulatkan Islam . Bukan membina empayar individu jauh sekali memburu kekayaan material . Lantaran itu , tidak sukar untuk kita memahami apa yang saya bangkitkan di sini .
jangan tukar PAS sebagai Gerakan Islam kepada PAS hanya sebuah Parti Politik semata-mata.

Oleh: Ustaz Nasrudin Hassan Tantawi
Baca Selanjutnya...

KAABAH ......LUAR DAN DALAM

BAHAGIAN DALAM KAABAHHAJAR ASWAD

Baca Selanjutnya...

Monday, October 26, 2009

Sunday, October 25, 2009

Saturday, October 24, 2009

MAKKAH LATEST......antara gambar-gambar terbaru
Hotel-hotel untuk penginapan jemaah haji yang bertaraf 5 bintang? 7 bintang? Entahlah sayapun tak tahu sangat. Yang penting jangan jadi macam binatang.
Baca Selanjutnya...