Sunday, October 11, 2009

MENANG ATAU KALAH .....ALlah Maha Berkuasa dan Maha BijakIngat! Kemenangan terakhir(al-fawz) itulah yang menjadi idaman dan cita-cita tertinggi pejuang-pejuang Islam. tk

No comments:

Post a Comment