Thursday, October 29, 2009

PRA SYARAT KEJAYAAN JAMAAH ISLAM @GERAKAN ISLAM Siri 1

Salam sahabat-sahabat,

Suka saya mencoret beberapa pra-syarat kejayaan harakah Islamiyyah @jamaah Islam sebagaimana yang digariskan oleh Abu A'la Al-Maududi.

Di antara perkara-perkara utama yang dibincangkan adalah seperti berikut:
1. Kelayakan peribadi orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan sesuatu rancangan
gerakan Islam.


2. Kelayakan-kelayakan yang perlu ada pada sesuatu jama’ah atau gerakan yang
memperjuangkan Islam.

3. Kelayakan yang perlu bagi menjamin kejayaan-kejayaan dalam usaha
memperkembangkan dan menegakkan cara hidup Islam.

4. Maksiat atau kemungkaran besar yang perlu dijauhi oleh diri perseorangan dan
juga jama’ah yang memperjuangkan Islam.

5. Cara-cara untuk mendapat kelayakan-kelayakan yang tersebut tadi dan usaha-usaha
untuk menghapuskan keburukan-keburukan yang mengotori diri perseorangan
dan masyarakat.


Huraian Ringkasnya begini:
1)Kelayakan peribadi orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan sesuatu rancangan
Harakah Islamiyyah

• Mempunyai kefahaman Islam yang sebenar
• Memiliki keimanan yang teguh terhadap Islam
• Watak peribadi (syakhsiyyah fardiyyah)
• Mengambil Islam sebagai matlamat hidup

2)Kelayakan-kelayakan yang perlu ada pada sesuatu jama’ah Islamiyyah
• Persaudaraan (ukhuwwah)
• Musyawarah (syura)
• Tata tertib (disiplin)
• Teguran-teguran yang membina (muhasabah)

3)Kelayakan-kelayakan yang perlu/tambahan bagi menjamin kejayaan.
• Hubungan dengan Allah dengan keikhlasan hati
• Mengingati hari akhirat
• Budi pekerti yang mulia
• Ketabahan dan tetap pendirian
• Bijaksana


4) Maksiat atau kemungkaran besar yang perlu dijauhi.
• Sombong (takabbur)
• Riya’ (menunjuk-nunjuk)
• Pra Sangka - Niat buruk

5) Kelemahan-kelemahan diri manusia
• Mementingkan diri sendiri
• Tabi’at tidak seimbang
• Pemikiran yang sempit (singkat akal)
• Membuat keputusan yang lemah


Ikuti sambungannya...................

1 comments: