Friday, October 30, 2009

PRA SYARAT KEJAYAAN JAMAAH ISLAM @GERAKAN ISLAM Siri 2

Salam sahabat-sahabat sekalian,

Perhati dan amatilah secara jujur hati; adakah kita telah memiliki kelayakan-kelayakan tersebut? Kelayakan agar dengan sebabnya nanti ALlah mengurniakan kemenangan kepada golongan Islam. Begitu juga kelayakan sebagai sebuah jamaah dan gerakan Islam.

Terdapat kelayakan-kelayakan tertentu yang perlu ada pada setiap diri perseorangan. Juga, terdapat kelayakan-kelayakan tertentu yang perlu ada pada setiap usaha pengislahan (tajdid) dan pembinaan semula (re-construction) masyarakat.

Terdapat juga ciri-ciri keburukan (atau anasir-anasir kejahatan) yang boleh menggagalkan usaha ini. Perkara-perkara yang tersebut di atas tadi perlulah difahami benar-benar oleh sesiapa juga yang berazam untuk menjalankan tugas ini. Mereka perlulah menanam di dalam diri mereka segala kelayakan atau mutu-mutu yang tersebut tadi dan hendaklah juga mereka menyucikan diri mereka daripada segala keburukan yang tidak diingini. Pembersihan (penyucian) diri perseorangan atau pembinaan syakhsiyyah fardiyyah adalah keperluan yang pertama ke arah pembinaan semula sesuatu masyarakat. Sebabnya cukup jelas. Seseorang yang tidak berupaya memperbaiki atau membaharui dirinya sendiri tidak akan berupaya untuk memperbaiki atau membawa perubahan pada diri orang lain.

1. Mempunyai kefahaman Islam yang sebenar
Kelayakan peribadi yang pertama ialah kefahaman Islam yang sebenar. Sesiapa sahaja yang hendak menegakkan peraturan masyarakat Islam patutlah mengetahui dahulu peraturan itu sendiri secara menyeluruh. Untuk maju setapak ke arah tujuan tadi, tidaklah memadai dengan hanya mempunyai ilmu keIslaman yang cetek. Sebaliknya, ilmu keIslaman yang mendalam diperlukan. Dalam atau ceteknya ilmu keIslaman ini tertakluk pada kebolehan diri perseorangan. Tidak semestinya setiap orang yang berjuang di jalan kebenaran ini adalah tokoh ilmu keIslaman. Tetapi adalah perlu bagi setiap orang tadi mempunyai suatu kelayakan tertentu yang sekurang-kurangnya membolehkan mereka membezakan di antara aqidah Islamiyyah dan ciri-ciri jahiliyah dan juga di antara amalan-amalan Islam dan yang bukan Islam. Dengan demikian barulah ia berupaya untuk mengetahui bagaimana Islam dapat memberi panduan kepada seluruh bidang (aspek) kehidupan. Tanpa ilmu ini, seseorang manusia tidak dapat menuju ke jalan yang benar dan ia juga tidak dapat memimpin orang lain ke arah jalan tersebut. Dia juga tidak dapat berjaya melaksanakan sesuatu kerja (tugas) itu di atas landasan yang sebenar.

Tenaga penggerak yang umum (biasa) patutlah mempunyai tanggapan Islam yang jelas yang boleh diterangkan dalam bentuk yang mudah kepada rakyat bandar dan juga desa. Tenaga pengerak yang mempunyai kecerdasan akal perlulah dilengkapi ilmu pengetahuan yang secukupnya sehingga mereka dapat mengkagumkan para cendikiawan (cerdik pandai) dan juga dapat menghilangkan keraguan serta kekusutan yang ada pada fikiran mereka. Tenaga penggerak begini juga perlu mempunyai keupayaan untuk memberi hujah-hujah yang logik terhadap segala kecaman-kecaman musuh Islam. Mereka juga mestilah mampu menyesuaikan berbagai-bagai masalah hidup dengan cara Islam. Mereka sepatutnya mampu untuk menegakkan suatu kebudayaan dan tamadun baru yang berlandaskan peraturan serta pemahaman Islam. Mereka sepatutnya mempunyai daya menapis menyaring atau daya mengkritik yang secukupnya untuk membolehkan mereka menapis segala ciri-ciri keburukan yang tersembunyi di sebalik ciri-ciri kebaikan yang terdapat pada pemikiran dan amalan manusia hari ini.

Mereka juga perlu memiliki suatu kemampuan sehingga membolehkan mereka membinasakan segala ciri yang layak dibinasakan dan menggantikannya dengan yang lebih baik. Kemampuan ini juga membolehkan mereka mengekalkan segala ciri yang patut dikekalkan dengan tujuan untuk mempergunakannya di dalam peraturan serta penyusunan masyarakat yang lebih baik.

2. Memiliki keimanan yang teguh terhadap Islam
Di samping ilmu dan kefahaman, terdapat suatu lagi kelayakan yang perlu ada pada tenaga penggerak gerakan Islam. Iaitu mempunyai iman yang teguh terhadap aqidah yang menjadi asas segala kegiatan mereka. Hati mereka mestilah merasa puas dengan kebenaran yang ada pada aqidah tersebut. Fikiran mereka merasa mudah dan tenang untuk menerima aqidah ini. Sesiapa pun tidak dapat berbuat apa-apa jika dirinya itu kurang yakin dan dipenuhi keraguan serta was-was. Tugas besar ini tidak dapat dilaksanakan di dalam keadaan kekusutan fikiran. Tugas ini tidak layak bagi mereka yang mempunyai hati yang berbelah bahagi dan memiliki fikiran yang tidak tenang (kusut atau keliru). Tugas ini juga tidak layak bagi mereka yang mudah tertarik oleh berbagai-bagai aliran pemikiran dan tindakan. Sesiapa saja yang menjalankan tugas ini perlulah mempunyai iman yang teguh terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wata’ala.

Mereka mestilah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wata’ala mempunyai kuasa, kelayakan dan hak sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Mereka ini mesti yakinkan “Hari Perhitungan” (yaum al-hisab) sebagaimana yang diterangkan di dalam Al- Quran. Bagi mereka ini, satu-satunya jalan kebenaran ialah jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.. Apa sahaja yang bertentangan dengan peraturan ini dianggap siasia sahaja (tidak berfaedah). Mereka menilai kebenaran sesuatu aliran pemahaman dan tindakan berlandaskan Kitabullah (AlQuran) dan sunnah Rasulullah s.a.w..

Apa sahaja yang bersesuaian dengan ciri penilaian ini dikira benar dan apa saja yang bertentangan dengannya dikira salah. Keyakinan yang teguh terhadap kenyataan-kenyataan ini adalah perlu untuk menegakkan peraturan masyarakat Islam. Perkara ini perlu dihadapi dengan ketenangan dan kepuasan fikiran. Tidak perlu ada kekusutan fikiran. Sesiapa yang menyeleweng dan menumpukan pemikiran serta tindakannya ke lain-lain arah perlulah menerima rawatan untuk mengubati penyakit-penyakit ini, sebelum mereka meneruskan tugas mereka sebagai penegak-penegak peraturan masyarakat Islam.
..................kita sambung lagi dalam siri ke 3.

No comments:

Post a Comment