Tuesday, April 7, 2009

P059 Bukit Gantang........TAWAKKAL, REDHA setelah berUSAHA

Salam teman-teman,
Semoga kita semua berada di bawah rahmat-kasihsayang ALlah.

ALLAH MAHA PERKASA dan MAHA BIJAKSANA
Kalah atau menang semuanya dalam ilmu ALlah. Kita tak tahu, memang tak tahu. Maka pasrahlah kepada ALlah setelah berusaha. ALlah Maha Perkasa untuk memenangkan kita walaupun kita lemah begitulah sebaliknya. ALlah juga Maha Bijaksana, ALlah tahu bilakah patutnya golongan Islam diberi kemenangan atau sebaliknya.

SEMUA PIHAK NAK MENANG
Kemenangan adalah satu perkara yang sentiasa menjadi matlamat dalam setiap perjuangan. Tidak kira perjuangan itu benar (haq) atau batil, pejuang itu muslim atau tidak, masing-masing meletakkan harapan untuk mencapai kemenangan dengan berusaha untuk mengatasi yang lain. Yang penting pastikan kita berjuang, bekerja dan berjihad di pihak yang benar(ISLAM).

USAHA-IKHTIAR DAN TAWAKKAL
Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk mencapai kebahagiaan diri dengan berusaha dan berikhtiar.
Usaha dan ikhtiar manusia tidak bertentangan dengan qada dan qadar.

Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam firmanNya dalam surah Al-Ra'di ayat 11.
"...... Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa Yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa Yang ada pada diri mereka sendiri. ...."

Setiap usaha yang dilakukan hendaklah diikuti oleh tawakal iaitu menyerah kepada Allah atas segala perkara yang dilakukan setelah berusaha sedaya upaya.

Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam firmanNya dalam surah Al-Imran ayat 159.
"maka Dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu Wahai Muhammad), Engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah Engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan Yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. kemudian apabila engkau telah berazam (Sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakallah kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang bertawakal kepadaNya."

al-HamduliLlah, kita telah berusaha, memujuk, cakap dan kempen baik-baik, berbincang dan melaksanakan strategi yang bagus.........sebagai ikhtiar manusia MAKA yang selebihnya kita serah-bertawakkal kepada ALlah Yang Maha Perkasa-Berkuasa dan Maha Bijaksana-Mengetahui.

sekian, tk..

No comments:

Post a Comment