Monday, April 20, 2009

HAK PERSAHABATAN DAN PERSAUDARAAN .....adakah kita telah laksanakannya SIRI 3

Sahabat-sahabat seperjuangan,

Kita boleh memilih sesiapa sahaja di kalangan ahli untuk menjadi pemimpin. Kita sendiri pun boleh 'menawarkan' diri untuk jadi calon pemimpin. Kita boleh berkempen. Kita boleh menyebut kebaikan orang yang kita nak jadikan pemimpin. Yang tak bolehnya melobi, mengampu, memfitnah dan memburukkan calon lain. So jagalah lidah dan ucapan kita.

(4) HAK MEMELIHARA LIDAH DALAM UCAPAN
Persaudaraan itu bukanlah semata-mata dengan menutup mulut dari menyebut-nyebut segala yang dibenci oleh saudara itu, malah menyebut-nyebut segala yang disukai dan digemarinya juga, bahkan yang akhir ini lebih utama lagi. Sebab jika memadai dengan berdiam diri saja, maka lebih baiklah kita bersahabat dengan ahli-ahli kubur.

Berkata Rasulullah s.a.w dalam sabdanya.
“Kiranya seseorang kamu mencintai saudaranya, maka hendaklah diberitahukan kepadanya.

Sebabnya Rasulullah s.a.w. menyuruh kita memberitahukannya kerana hal itu akan melahirkan perasaan kasih sayang yang lebih. Jika kawan anda mengetahui, bahwa anda mencintainya, tentulah dia akan mencintai anda sama, bahkan barangkali lebih dari itu.

Di antaranya hendaklah anda:
1.Memanggilnya dengan nama-nama yang amat disukai olehnya sama ada pada masa dia berada di hadapan anda ataupun tidak.
2.Memuji perilakunya yang baik kepada orang-orang yang memang dia senang kalau diceritakan tentang perilakunya. Itu juga akan membawa sebab rasa gembiranya kepada anda.

Ataupun anda memuji anak-anaknya, isterinya, usahanya dan perbuatannya yang baik, malah patut juga anda memuji akal pemikirannya, budi pekertinya dan lain-lain.

Tetapi itu semua tidak boleh dilakukan secara berpura-pura, atau secara berlebihan-lebihan, hanya yang dibolehkan ialah mengindahkan mana-mana berita yang patut diindahkan saja.

Lebih digalakkan lagi, ialah supaya anda menyampaikan pujian orang jika memang ada yang memujinya, kemudian anda tunjukkan rasa gembira atas pujian itu, kerana menyembunyikan berita itu boleh dikira semacam dengki dan iri hati.

3. Hendaklah anda berterima kasih kepada kawan anda, bila dia membuat sesuatu perkara baik terhadap anda.

Lebih berkesan lagi dalam menarik rasa cinta kawan anda, ialah membela dirinya pada masa dia tidak hadir. - bersambung

No comments:

Post a Comment