Sunday, December 6, 2009

JALAN MENUJU QANA'AH - قَنَاعَة - Siri Akhir

Sahabat-sahabat seperjuangan,

Tak mudah untuk menjadikan diri bersifat qana'ah tetapi ianya tidaklah mustahil. Mulakan dengan ilmu iaitu memahami apa itu qana'ah.

8. Membaca Kehidupan Salaf.

Golongan Salaf adalah generasi terbaik pada umat ini, mereka adalah para Shahabat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassallam, kemudian generasi Tabi'in kemudian generasi Tabi'ut Tabi'in.
Yakni melihat bagaimana keadaan mereka dalam menyikapi dunia, bagaimana kezuhudan mereka, qana'ah mereka terhadap yang diperolehi meskipun hanya sedikit. Di antara mereka ada yang memperolah harta yang melimpah, namun mereka memberikannya kepada yang lain dan yang lebih memerlukan.

9. Menyedari Beratnya Tanggung Jawab Terhadap Harta

Bahawa harta akan mengakibatkan keburukan dan bencana bagi pemiliknya jika dia tidak memperolehinyanya dengan cara yang baik serta tidak membelanjakannya dalam hal yang baik pula. Ketika seorang hamba ditanya tentang umur, badan, dan ilmunya maka hanya ditanya dengan satu pertanyaan yakni untuk apa, namun tentang harta maka dia dihisab dua kali, yakni dari mana memperoleh dan ke mana membelanjakannya. Hal ini menunjukkan beratnya hisab orang yang diberi amanat harta yang banyak sehingga dia harus dihisab lebih lama dibanding orang yang lebih sedikit hartanya.

10. Melihat Realiti bahwa Orang Fakir dan Orang Kaya Tidak Jauh Berbeza
Karena seorang yang kaya tidak mungkin memanfaatkan seluruh kekayaannya dalam satu waktu sekaligus. Kita perhatikan orang yang paling kaya di dunia ini, dia tidak makan kecuali sebanyak yang dimakan orang miskin, bahkan mungkin lebih banyak yang dimakan orang miskin. Tidak mungkin dia makan lima puluh piring sekaligus, meskipun dia mampu untuk membeli dengan hartanya.

Andaikan dia memiliki seratus pasang baju maka dia hanya memakai sepasang saja, sama dengan yang dipakai orang miskin, dan harta selebihnya yang tidak dia manfaatkan maka itu relatif (nisbi).

Sungguh indah apa yang diucapkan Abu Darda' ra, "Para pemilik harta makan dan kami juga makan, mereka minum dan kami juga minum, mereka berpakaian kami juga berpakaian, mereka naik kenderaan dan kami pun naik kenderaan. Mereka memiliki kelebihan harta yang mereka lihat dan dilihat juga oleh selain mereka, lalu mereka menemui hisab atas harta itu sedang kita terbebas darinya".

Semoga kita semua akan terus memiliki dan menghayati sifat qana'ah dalam kehidupan seharian kita hingga kita mati bertemu ALlah kelak.

No comments:

Post a Comment