Monday, March 16, 2009

TAUBAT(Kitab Riyadhussolihin)....nota kuliah 1

Assalamu'alaikum.

Kepada muslimin muslimat khususnya yang mengikuti kelas pengajian di bawah bimbingan saya. Semoga kita semua berada di bawah rahmat dan kasih sayang ALlah.

Berikut disertakan nota kuliah Bab Taubat daripada Kitab Riyadhussolihin oleh Imam Nawawi.

Para alim-ulama berkata:
Mengerjakan taubat itu hukumnya wajib dari segala macam dosa.
Jikalau kemaksiatan itu terjadi antara seseorang hamba dan antara Allah Ta'ala sahaja, yakni tidak ada hubungannya dengan hak anak Adam, maka untuk bertaubat itu harus menetapi tiga macam syarat, iaitu:

Pertama: Menghentikan sama sekali-seketika itu juga -dari kemaksiatan yang dilakukan,
Kedua : Menyesal kerana telah melakukan kemaksiatan tadi dan
Ketiga : Berazam tidak akan kembali mengulangi perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya.


Jikalau salah satu dari tiga syarat tersebut di atas itu ada yang ketinggalan maka tidak sah taubatnya.

Apabila kemaksiatan itu ada hubungannya dengan sesama manusia, maka empat macam syarat, iaitu tiga syarat yang tersebut di atas dan
keempatnya ialah mohon melepaskan tanggungan itu dari tuan yang empunya diri.

Maka jikalau tanggungan itu berupa harta atau yang semisal dengan itu, maka wajiblah mengembalikannya kepada yang berhak tadi, jikalau berupa dakwaan zina atau yang semisal dengan itu, maka hendaklah mencabut dakwaan tadi dari orang yang didakwakan atau meminta saja pengampunan daripada kawannya dan jikalau merupakan pengumpatan, maka hendaklah meminta penghalalan yakni pemaafan dari umpatannya itu kepada orang yang diumpat olehnya.

Seseorang itu wajiblah bertaubat dari segala macam dosa, tetapi jikalau seseorang itu bertaubat dari sebahagian dosanya, maka taubatnya itupun sah dari dosa yang dimaksudkan itu, demikian pendapat para alim-ulama yang termasuk golongan ahlul haq, namun saja dosa-dosa yang lain-lainnya masih tetap ada dan tertinggal - yakni belum lagi ditaubati. (Taubat Daripada Suatu Dosa Sambil Tetap Melakukan Dosa Yang Lain, bagaimana? oleh Prof Dr Yusof Qardawy.....kita akan paparkan dalam siri-siri berikutnya)
- bersambung

No comments:

Post a Comment